Transparens och öppenhet är centralt för en välfungerande demokrati. Alliansen redovisade tydligt politikens effekter på bland annat sysselsättning, BNP och jämställdhet. Att vara tydlig med de förväntade effekterna av reformerna gör det möjligt för journalister och allmänhet att granska politiken, men lika viktigt ger det forskare, expertmyndigheter med flera möjligheter att på ett kvalificerat sätt utvärdera den förda politiken.

Socialdemokraterna har dålig historik på området. De har tidigare lagt ner ESO (som Alliansen återstartade), undvikit internationell granskning och med kreativ bokföring rundat regelverket. Ibland manipulerar det rapporteringen i media, andra gånger leder det i förlängningen till att ekonomins funktionssätt försämras och att människor hamnar i problem. Till exempel trixandet med arbetslöshetsstatistiken som indirekt ledde till att ett rekordstort utanförskap byggdes upp.

Det är därför allvarligt att Socialdemokraterna har återfallit i gamla synder. Central information om hur politiken bedöms påverka bland annat sysselsättningen utelämnas numera konsekvent.

Sedan jag kom in i riksdagen har jag publicerat flera artiklar på temat och haft flera interpellationsdebatter med Magdalena Andersson. Bra att Dagens Industri uppmärksammar det arbete vi gör i Skatteutskottet för att upprätthålla transparens och öppenhet.